วัสดุที่ซับซ้อนที่มีความสัมพันธ์ทางอิเล็กทรอนิกส์

การพิสูจน์ปริมาณวัสดุคุณสมบัติทางแม่เหล็กและอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจของวัสดุควอนตัมถือเป็นสัญญาที่สำคัญสำหรับเทคโนโลยีในอนาคตการควบคุมคุณสมบัติเหล่านี้จำเป็นต้องมีการปรับปรุงความเข้าใจในวิธีการที่พฤติกรรม macroscopic เกิดขึ้นในวัสดุที่ซับซ้อนที่มีความสัมพันธ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่แข็งแกร่งคุณสมบัติทางไฟฟ้าและแม่เหล็กที่มีประโยชน์

ที่เป็นประโยชน์ของวัสดุควอนตัมที่มีความสัมพันธ์ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมาก ได้แก่ : การเปลี่ยน Mott, สนามแม่เหล็กขนาดมหึมา, ฉนวนโทโพโลยีและตัวนำยิ่งยวดที่อุณหภูมิสูงคุณสมบัติในระดับมหภาคดังกล่าวเกิดขึ้นจากความซับซ้อนระดับจุลภาคซึ่งมีรากฐานมาจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างระดับของอิสรภาพ (ประจุขัดแตะการหมุนวงโคจรและทอพอโลยี) ของรัฐอิเล็กทรอนิกส์